Saturday, August 1, 2015

Comelec Registration sa Pacific Mall Albay

Sa mga taga-Albay, maaari na kayong makapag-parehistro para makaboto sa 2016 elections. Magtungo lamang sa Pacific Mall Albay sa mga sumusunod na petsa.
Huwag kalimutan ang mga kailangang dokumento sa pagpapa-rehistro. (Basahin dito)

06 August 2015 (Thursday)
MALL NAMEEXACT VENUEDISTRICT COVERED
PACIFIC MALL ALBAYSecond Level - Expansion Area
10:00am-5:00pm
Legazpi, Albay
07 August 2015 (Friday)
MALL NAMEEXACT VENUEDISTRICT COVERED
PACIFIC MALL ALBAYSecond Level - Expansion Area
9:00am-5:00pm
Legazpi, Albay
20 August 2015 (Thursday)
MALL NAMEEXACT VENUEDISTRICT COVERED
PACIFIC MALL ALBAYSecond Level - Expansion Area
10:00am-5:00pm
Legazpi, Albay
21 August 2015 (Friday)
MALL NAMEEXACT VENUEDISTRICT COVERED
PACIFIC MALL ALBAYSecond Level - Expansion Area
9:00am-5:00pm
Legazpi, Albay