Sunday, January 10, 2016

Election Gun Ban

Simula na ng pagpapatupad ng election gun ban mula Enero 10, 2016 hanggang Hunyo 8, 2016.

BAWAL ang pagdadala o pagbiyahe ng baril o anumang deadly weapons, may lisensiya man o wala.Sinumang mahuli na lumabag dito ay:

  • Maaaring makulong ng hindi bababa sa isang taon at hindi hihigit sa anim na taon.
  • Maaari ring hindi na makaboto.
  • Diskwalipikado na sa anumang posisyon sa gubyerno.
  • Kung dayuhan ang mapatutunayang nagkasala, ipatatapon ito pabalik sa bansang pinanggalingan matapos ang kanyang sentensiya.
  • Kakanselahin ang permit o lisensiya ng baril.

No comments:

Post a Comment